Romska Röster

Romska Röster Romska flaggan. Foto: Stina Flink

500 år i Sverige, fortfarande främmande? Romer har en lång historia i Sverige. Med utgångspunkt i mänskliga rättigheter och med hjälp av föremål och bilder diskuterar vi traditioner, normer och fördomar.

Upplandsmuseets pedagogiska program om romsk kultur och historia kan bokas in antingen i skolan eller på museet. 

Detta kan vara ett sätt att arbeta med läroplanernas mål om de nationella minoriteterna, som säger att eleverna ska få:

”kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia”

OBS! Fullbokat vt 2018. Det går bra att boka in för hösten, redan nu.