Romska Röster

Romska Röster Romska flaggan. Foto: Stina Flink

500 år i Sverige, fortfarande främmande? Romer har en lång historia i Sverige. Med utgångspunkt i mänskliga rättigheter och med hjälp av föremål och bilder diskuterar vi traditioner, normer och fördomar.

Upplandsmuseets pedagogiska program om romsk kultur och historia kan bokas in antingen i skolan eller på museet. 

Detta kan vara ett sätt att arbeta med läroplanernas mål om de nationella minoriteterna, som säger att eleverna ska få:

”kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia”