Tyde den som kan

Tyde den som kan Skolklass i utställningen Tyden den som kan. Foto: Frida Gereonsson/Upplandsmuseet

Gerlög, Öpir, Balle och Väder är några av de namn vi hittar på runstenar i Uppland. Vilka var dessa människor och varför hamnade deras namn på en runsten?

Runorna är nordbornas äldsta skriftspråk och runstenarna är viktiga historiska källor till främst vikingatiden. Från slutet av 900-talet och under hela 1000-talet reste människor i dagens Sverige minnesstenar när någon släkting hade dött.

Genom de 1000 år gamla skrifterna tar vi oss tillbaka till det vikingatida samhället. Vi pratar religion, resor, kvinnor, män och arv. Kunde alla läsa runor och varför restes så många runstenar just i Uppland? Vi lyssnar på runsvenska och försöker tillsammans tyda en runsten.

Programmet passar bäst i samband med att klassen läser om järnåldern.

Anpassningar på grund av covid-19

Avbokning av visningen kan göras på kort varsel från både skolans och museets håll, på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma vid symtom.

Med reservation för ändringar.