Ett förskolebarn kärnar smör, två barn och två pedagoger tittar på.

Förskola

Lär genom att upptäcka! Vi har olika spännande upplevelser som passar barn i förskolan.

Upplandsmuseet är tillfälligt stängt för att bygga en ny utställning om Upplands historia. Museibyggnaden öppnar igen under våren 2024. Under vår och höst kan ni ta del av vårt pedagogiska program på friluftsmuseet Disagården. Vi har även lärandematerial att låna till förskolan. Läs mer på de olika länkarna nedan. Om du vill ha något särskilt tema så kontakta oss!