Lärarkväll

Lärarkväll Studiematerialet järnålderskistan. Foto: Olle Norling/Upplandsmuseet

Levandegör och fördjupa med hjälp av våra studiematerial

Järnålderskistan, Medeltidsflickan Anna och Båtsmanskistan är tre lådor fyllda med spännande föremål att utforska tillsammans med klassen. Här finns fördjupningsmaterial i form av texter, elevuppgifter och diskussionsunderlag som kan ge inspiration och stöd i ert arbete med olika historiska epoker.

Järnålderskistan och Båtsmanskistan arbetar ni med i klassrummet medan Medeltidsflickan Anna används på plats i vår utställning Vårt Uppsala.

Vi startar kvällen med tre kortare föredrag som ger en fördjupning i de olika tidsperioderna. Därefter går vi tillsammans igenom lådorna. 

  • Makt, jord, människor. Järnåldern i Gamla Uppsala – Anna Ölund, arkeolog, Upplandsmuseet
  • I katedralens skugga. Att bo i Uppsala under 1400-talet. – medeltidsarkeolog, Upplandsmuseet
  • Livet ombord på skeppet Vasa, 1600-talet – Ylva Lewenhaupt, utställningsproducent, Upplandsmuseet
  • Hur kan ni arbeta med våra studiematerial? – Frida Gereonsson och Stina Flink museipedagoger, Upplandsmuseet 

 

Plats: Upplandsmuseet

Datum: 5 mars

Tid: 18.00–20.00

Kostnad: fortbildningen är gratis! Vi bjuder på smörgåsfika.

Målgrupp: lärare och pedagoger i förskolan och grundskolan

Anmälan: senast 1 mars till museipedagog Frida Gereonsson