Lärarfortbildning

Lärarfortbildning Många kamper. Foto: 100 % kamp – Sveriges historia

Vi genomför regelbundet lärarfortbildningar. Under hösten kommer vi ha två med olika teman: mänskliga rättigheter och slöjd.

Drömmen om skolan och 100 % kamp – Sveriges historia

Torsdag 5 september kl. 18–20

Lärarkväll om mänskliga rättigheter och kampen för demokrati. Kamper för rättigheter är en viktig del av Sveriges historia som visar att samhället går att förändra. Nu visar vi två utställningar som berättar om människor som har  tagit strid för sina och andras villkor, vare sig det rört rätten till en funktionell vardag, rätt till språk och utbildning, rätt till röst och inflytande eller rätten att älska och vara sig själv. Kamper som på olika sätt rör oss alla.

Plats: museets hörsal och i utställningarna. S:t Eriks torg 10.

Anmälan senast 30 augusti till e-post Contact

Slöjd – lappa, laga, reparera och uppgradera

Tisdag 29 oktober

Fortbildningstillfälle under vecka 44. Tema: Lappa, laga, reparera och uppgradera. Mer information om den kommer i augusti.

Plats: hemslöjdslokalen i Kaniken, Västra Ågatan 16, i gränden.