sarskolan-bb

Särskola

Särskolor från både grundskolan och gymnasiet samt skolgrupper från resursenheter är välkomna att boka alla våra ordinarie program.

Utifrån gruppens förutsättningar kan vi justera tidsåtgång, språknivå eller omfattning utav skolprogrammen som hör till de olika utställningarna. Kontakta oss om hur vi bäst anpassar programmen till era elever.