Disagården - vårt friluftsmuseum

Interiör från 1800-talet, i bakgrunden en öppen spis och en tallriskhylla, i förgrunden en vagga och en leksaksvagga. Nyvla dagligstuga. Foto: Bengt Backlund/Upplandsmuseet

1800-talets senare del var en omvälvande tid med industrialisering och urbanisering. De flesta människorna i Uppland levde dock fortfarande på landsbygden.

Utifrån olika teman diskuterar vi frågor som berör manligt & kvinnligt, arbetesförhållanden, sociala skillnader, kärlek, folkmedicin och folktro. Från uppesittarkväll och lördagsdans till sociala medier.

För svenskastudier är friluftsmuseimiljön särskilt lämpad. Föremål, hus och odlingar öppnar upp för samtal och låter studenterna jobba både med svenska språket och lära känna Sverige, Uppsala och Uppland. I dialog med lärare anpassar vi visningens innehåll och språknivå.

Hösten 2020 gör vi lite förändringar på grund av Coronasituationen. Vi tar bara emot två klasser eller grupper samtidigt på området, så alla besök, även de utan museipedagog, måste anmälas i förväg.

Om ni har frågor om våra anpassningar eller den pedagogiska verksamheten så kontakta oss gärna!