Tiden i rummet

Tiden i rummet Vikingatida smycken, detalj från utställningen. Foto Olle Norling, Upplandsmuseet

Den uppländska forntiden innehåller många spännande berättelser. Människor har levt i det som idag är Uppland under mer än 5000 år.

I utställningen om Upplands förhistoria möter vi en rad olika livsöden, från säljägare till vikingatidens bönder. Generation efter generation – alla har de satt sina spår.

Vi ser spåren efter den nära världen, hushållet med familjen och släkten, där det dagliga livet äger rum. Men även kontakter med den omgivande trakten med grannar och fränder, liksom världen längre bort, där händelser ger avtryck och påverkar oss, ibland genast, ibland först efter många hundra år.

I utställningen visas allt från praktfulla smycken och islamiska silvermynt till enkla redskap som berättar om vardagens slit och släp.

Mindre grupper, ca 10 personer, kan boka en visning. På grund av att lokalen är trång så får större grupper boka ett besök på egen hand.