Vårt Uppsala

Vårt Uppsala Modell av Uppsala Domkyrka. Foto: Bengt Backlund/Upplandsmuseet

Domkyrkobygge, stadsbrand och folkhemsidéer. Vårt Uppsala är en stadshistorisk utställning som behandlar viktiga händelser, personer och byggnader i Uppsala stads historia.

Besöket kan läggas upp tematiskt och titta närmare på exempelvis stadsutveckling, bostäder eller arbete och utbildning. Vi kan också fördjupa oss i en tidsepok, från medeltid till 1900-talets folkhem. Ett besök i utställningen går utmärkt att följa upp med en stadsvandring.

Kontakta våra museipedagoger så berättar vi mer om möjligheterna.

Anpassningar hösten 2020 på grund av covid-19

För att minska risken för smittspridning begränsar vi deltagarantalet, så att vi alla kan hjälpas åt att hålla avstånd. Grupper från gymnasiet och vuxenutbildning kan vara max 15 personer.

Med reservation för ändringar.