Företag

industriområde med rör och silobyggnader Foto: Per Lundgren

Upplandsmuseet samarbetar med företag vid stadsomvandlingar och olika typer av exploateringar. Vi vill bidra till att skapa goda boende- och verksamhetsmiljöer där kulturmiljön ses som en tillgång snarare än som ett hinder.

Det är en fördel att kontakta oss tidigt i processen. Då kan man undvika bakslag för att inte tillräcklig hänsyn har tagits till kulturmiljövärdena, och man har större möjlighet att på ett kreativt sätt inkorporera värdena i omvandlingen. 

Genom våra certifierade sakkunniga antikvarier medverkar vi också i restaureringsprojekt och frågor som rör ombyggnad och förvaltning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Vad kan vi stå till tjänst med?

Kulturhistoriska utredningar

Förprojektering

Antikvarisk sakkunnig

Kunskapsunderlag

Vård- och underhållsplaner

Vårdprogram

Antikvarisk förundersökning

Referensuppdrag

Kontakt: Per Lundgren, 018-16 91 30