Kommuner

Kommuner

Stiftelsen Upplandsmuseet är en resurs för Uppsala läns alla kommuner. Vi hjälper till med vår expertis i alla frågor som rör kulturmiljöer, från översiktsplanering till bygglov!

Vad kan vi stå till tjänst med?

Bygglov och lokaliseringsprövningar

Kulturmiljöprogram

Kulturhistoriska utredningar

Förslag på skydds- och varsamhetsbestämmelser

Rådgivning