Knivsta kommun

Knivsta kommun

I ett metodutvecklande projekt har Upplandsmuseet i samverkan med Knivsta kommun tagit fram ett kulturmiljöprogram för Knivsta tätort.

 Arbetet har skett med bred förankring i lokalsamhället, bland annat genom stadsvandringar och en webbenkät för att ta reda på vilka byggnader och miljöer som är särskilt viktiga. Programmet vill vara en lättillgänglig, positiv och inkluderande skrift. Den beskriver de värden och den karaktär som finns i varje enskilt bostadsområde, och som gör att människor trivs där. Tanken är att programmet ska vara till hjälp för de som planerar att bygga om eller till sitt hus, så att områdets värden kan behållas samtidigt som det utvecklas och förändras. Programmet kan läsas på Knivsta kommuns webbsida.
http://www.knivsta.se/Bygga-bo-och-miljo/Kulturmiljoprogram