Svenska kyrkan

Svenska kyrkan Foto: Per Lundgren

Upplandsmuseet bistår Svenska kyrkan med antikvarisk expertis och rådgivning i samband med åtgärder i kyrkor och på kyrkogårdar. Vid större projekt medverkar vi genom hela processen, från planeringsfasen till avslut. Genom rådgivning och kunskapsuppbyggande vill vi verka för ett bra planeringsunderlag till församlingarna i förvaltningen av kyrkobyggnader och kyrkogårdar.

Vad kan vi stå till tjänst med?

Antikvarisk medverkan

Rådgivning

Förprojektering

Gravvårdsinventeringar

Kyrkogårdsvandringar

Kunskapsuppbyggnad

Föredrag och visningar

Antikvarisk konsekvensbeskrivning

Kulturhistorisk dokumentation och
klassificering/karaktäristik av kyrkobyggnad,
kyrkogård och gravvårdar