Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund

Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund Deltagare vid vårutflykten 2015 besöker Kvekgården. Foto: Håkan Liby.

Upplands fornminnesförening och den uppländska hembygdsrörelsen har alltid stått Upplandsmuseet mycket nära. Upplands fornminnesförening spelade en avgörande roll vid bildandet av Stiftelsen Upplandsmuseet 1959 och hembygdsrörelsen är representerad i museets styrelse. Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund bildades 1980 då fornminnesföreningen och anslutna hembygdsföreningar slogs samman till en och samma organisation.

82 hembygdsföreningar och 600 enskilda medlemmar är idag anslutna till Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund. Hembygdsföreningarnas totala medlemsantal i Uppsala län uppgår till drygt 15 000.

Upplands fornminnesförening bildades år 1869. Den vetenskapliga skriftserien Upplands fornminnesförenings tidskrift började utges 1871. I början av 1900-talet bildades de första hembygdsföreningarna för att slå vakt om bondesamhällets kulturarv i form av äldre byggnader och föremål från bygden. Årsboken Uppland började utges 1940.

År 1980 bildades Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund då Upplands fornminnesförening med sina enskilda medlemmar slogs ihop med anslutna hembygdsföreningar i länet. Landsantikvarien är sekreterare i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds styrelse.

Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund äger byggnadsminnet Kvekgården. Den välbevarade gårdsbildningen, som idag är friluftsmuseum, ligger på ursprunglig plats i byn Stora Kvek i Fröslunda socken, nära Örsundsbro.

Upplandsmuseet svarar för förbundets kanslifunktioner, medlemsregister, ekonomihantering, rådgivning och service till hembygdsföreningarna,  samt redaktionen för årsboken Uppland, tidskriften och informationsbladet Meddelanden.

Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund är anslutet till Sveriges hembygdsförbund.