2011


Kv Fältskären: Vinterhalvåret 1160.

13 december 2011

Anna Ölund

Sedan vi kom in från fältarbetet har mycket hänt. Fynden och kontexterna har registrerats klart. De fynd som behövde konservering har skickats i till olika konservatorer. Alla prov har skickats ivä...

Tags:

Kv Fältskären: Äntligen i botten

12 oktober 2011

Per Frölund

Förundersökningen i kvarteret Fältskären börjar lida mot sitt slut. Idag har vi nått botten i det sista kvarvarande schaktet. Vi stannar ännu några dagar för att dokumentera och registrera...

Tags:

Kv Fältskären: Fähus

5 oktober 2011

Per Frölund

Under det förra huset, som kan ha varit ett bostadshus, hittade vi idag ett fähus. Kompakta gödsellager och välbevarade stockar. I ett av gödsellagren dök det upp en träkil med skuren dekor. Kanske...

Tags:

Kv Fältskären: Spelbricka

4 oktober 2011

Per Frölund

Kanelbullens dag blev en fynddag i kvarteret Fältskären. I lagren under trägolvet hittade vi bland annat stora delar av en trefotsgryta i svartgodskeramik och en spelbricka till ett brädstpel....

Tags:

Kv Fältskären: Hus från 1200-talet?

2 oktober 2011

Per Frölund

Vi gräver oss ner genom kulturlagren i det sista schaktet och har kommit till en ny nivå med byggnadslämningar som vi i dagsläget tror är från 1200-talet. Under flera lager av lergolv fanns breda...

Tags:

Kv Fältskären: Mer benhantverk

27 september 2011

Per Frölund

Nu är det snart bara det sista schaktet kvar, det som ligger närmast Eriksgatan. Nästan direkt under det tjocka gruslagret under asfalten fanns ett avfallslager med ännu mer spill från benhantverk....

Tags:

Kv Fältskären: Brunnar

24 september 2011

Per Frölund

I vårt nordligaste schakt har vi antagligen hamnat på stadsgårdarnas bakgårdar. Här finns rännor, diken och stora gropar. Ett par av groparna har visat sig vara brunnar. Den brunn som vi tror är...

Tags:

Kv Fältskären: Tidigmedeltida kam och efterreformatorisk bebyggelse

21 september 2011

Per Frölund

Idag har vi ägnat oss åt den norra delen av området. Här fanns bland annat en brunn, rester av hus och kanske en gränd. Inom en del av schaktet syntes odlingslager. Det mesta av det här tror vi...

Tags:

Kv Fältskären: Skärvor från högmedeltid

19 september 2011

Per Frölund

Nu är det full aktivitet i schakten på den nordvästra ytan. I morgon reser vi äntligen tältet över det mest tidskrävande schaktet (till skydd mot vädrets för tillfället rätt så illasinnade makter)....

Tags:

Kv Fältskären: Medeltida kammakeri

16 september 2011

Per Frölund

Knappt hade vi tagit bort asfalten från det första schaktet inom den andra undersökningsytan förrän det stod klart att vi hamnat mitt i ett medeltida kammakeri. Överallt fanns avsågade benändar och...

Tags:

Kv Fältskären: Första ytan avslutad

15 september 2011

Per Frölund

Nu är första etappen avslutad och vi har fått fram spännande resultat. I den södra delen av kvarteret, som ligger längst bort från den medeltida stadens centrala delar, fanns mer och fler kulturlag...

Tags:

Kv Fältskären: Provtagningsdags

13 september 2011

Per Frölund

I många lager är det gott om organiskt material som trä och fröer. Vi samlar in prover för att kunna se vad som gömmer sig i jorden. Under gårdagen hade vi besök av kvartärgeologen Jens Heimdal frå...

Tags:

Kv Fältskären: Resvirkesväggen - dagens höjdpunkt

13 september 2011

Per Frölund

Vi fortsätter pumpa regnvatten och hitta fina lämningar. Precis innan vi packade ihop för dagen dök det upp en ny resvirkesvägg. Att det bara var trämos kvar av virket gör att det kommer att vara...

Tags:

Arkeologi i Kv Fältskären, Enköping: Före Pausparkeringen

9 september 2011

Per Frölund

Vi har under undersökningens första dagar tagit upp två schakt på parkeringens sydöstra del. I dem finns resterna efter sentida bebyggelse som följer stadens nuvarande gatunät. Här finns också...

Tags: