Fristad - ett svar på förföljelse och förtryck

Fristad - ett svar på förföljelse och förtryck Form: Linn Greaker

I utställningen berättar fristadsstipendiater om sina liv och varför de varit tvungna att lämna sina hemländer. Fristad Uppsala har välkomnat fem förföljda författare till kommunen sedan 2008. Samarbetet har blåst nytt liv i Uppsalas kulturliv. 

Tack vare fristadsförfattarna får du som bor i Uppsala kommun större möjligheter att lära känna andra litterära traditioner, språk och kulturer. Fristadsförfattarna väcker även nytt intresse för svenskspråkiga författare genom att översätta deras texter till andra språk.

Vandringsutställningen är ett samarbete med Bohuslänsmuseum, Västra Götalandsregionens fristadskoordinator, Uppsala kommun och har möjliggjorts med bidrag från bl a Statens Kulturråd.