Blickfånget

Blickfånget Foto: Upplandsmuseet

Samlingar i blickfånget! I de triangelformade montrarna på museets första våning gör vi nedslag i museets föremåls- och fotosamlingar. Innehållet i montrarna byts ut ett par gånger per år och berör alltid ett aktuellt ämne eller en utställning.

Denna gång samarbetar vi med Samiska föreningen i Uppsala. I samband med utställningen "I fotografiets tid – Resor i Sápmi" som pågår under perioden 6 februari–16 augusti 2020 visas bilder och föremål i de två montrarna.

Upplandsmuseets del har vi valt att kalla ”Samiska spår i samlingarna”. De föremål och bilder som visas och som ingår i Upplandsmuseets samlingar hittas här: https://digitaltmuseum.se/021108495634/samiska-spar-i-samlingarna

Samiska föreningen i Uppsala tillvaratar samiska intressen och vill vara en tongivande aktör i Uppsalas kulturliv genom att synas, engagera och bidra till perspektivet på samisk kultur. Många samer är bosatta i Uppsala och samiska studenter bor här under en kort tid. Den samiska närvaron i Uppsala med omnejd är stor – historiskt och idag. Samiska föreningen i Uppsala är öppen för samer i Uppsalatrakten och för andra som är intresserade av samiska frågor. Bland aktiviteterna återfinns: föreläsningar, träffar, stöd till och råd om undervisning i samiska språken och anordnande av kurser. Se mer på https://samiskauppsala.se/

Vill du själv botanisera mer i Upplandsmuseets samlingar rekommenderas ett besök på https://digitaltmuseum.se/owners/S-UM