walmstedtska--sfi-bb

Vuxenutbildning och sfi

Programmen för grundskola och gymnasium är användbara också för vuxna elever. Vi är vana vid att möta olika grupper och kan förändra innehåll och diskussionsnivå efter behov.

Alla skolprogram kan anpassas i nivå och tilltal för vuxna elever i vuxenutbildning, på folkhögskola eller i andra utbildningsformer. Några exempel finns nedan, titta även på övriga sidor under Skola och lärande.

Museer är bra lärmiljöer, särskilt för språkträning. Bilder och föremål i utställningar är konkreta utgångspunkter för att öva ord och uttryck. Friluftsmuseers miljöer lockar till spontana samtal. Våra fasta utställningar Vårt Uppsala och Tiden i rummet liksom våra filialer Disagården och professorshemmet i Walmstedtska gården är därmed utmärkta för grupper som studerar svenska på olika nivåer.