Skriftserien

Skriftserien Ett urval av publikationer i Upplandsmuseets skriftserie. Foto: Olle Norling

I Skriftserien samlas Upplandsmuseets tematiskt inriktade publikationer och större undersökningar. För att ladda hem delar av Skriftserien i format pdf, klicka på respektive länk till höger. Nr 1-3 och 9-10 finns inte att tillgå som pdf. Skriftserien finns också att köpa i museets butik.

Skriftserien nr 1 Skriftserien Nr 1. Förhistoria och medeltid i Vänge. Arkeologiska undersökningar 1998. Dan Fagerlund, Hans Göthberg, Linda Qviström & Kerstin Åberg. 218 sidor. (1999).
 Skriftserien nr 2 Skriftserien nr 2. På vägen in till staden. Lämningar från medeltid och nyare tid i kvarteret Örtedalen. Ronnie Carlsson, Linda Qviström, Bent Syse & Ulrica Wallebom. 2 volymer 223+207 sidor. (2000).
Skriftserien nr 3 Skriftserien nr 3. Långfredagsslaget. En arkeologisk historia. Bent Syse, redaktör. 181 sidor. (2003).
Skriftserien nr 4 Skriftserien nr 4. Att administrera mångfalden. En undersökning av tjänstemäns arbete med integrationsfrågor. Cecilia Bygdell. 49 sidor. (2007).
Skriftserien nr 5. Herraväldet i helgedomen. Uppsala domkyrkas förvaltning cirka 1530-1860.
Örjan Simonson. 142 sidor. (2008).
Skriftserien nr 6 Skriftserien nr 6. Vad är en riktig bonde? En undersökning av några uppländska bönders syn på begreppet bonde. Cecilia Bygdell. 34 sidor. (2008).
Skriftserien nr 7 Skriftserien nr 7. "Vi är världsbäst på skiftnycklar". Produktion och nedläggning på Bahco i Enköping. Cecilia Bygdell, text & Lennart Engström, foto. 79 sidor. (2008).
Skriftserien nr 8 Skriftserien nr 8. Upplandsmuseets kunskaper om könsordningen. Rapport från en extern granskning 2006. Örjan Simonsson, redaktör. 82 sidor. (2009).
Skriftserien nr 9 Skriftserien nr 9. Dräkt, makt och kön: dräktskick och materiell kultur i Upplands senmedeltida kyrkmålningar. Pia Melin. 140 sidor. (2012).
Skriftserien nr 10 Skriftserien nr 10. Bälinge kyrka - från romansk absidkyrka till nyklassiskt tempel. Joakim Kjellberg, redaktör. 264 sidor. (2013).  
Skriftserien nr 11. Lantbrukare och icke-bönder
Jordbrukets förändring i en uppföljdande undersökning av tre uppländska gårdar. Martina Nilsson (text)
Olle Norling (foto). 84 sidor. (2020).
Titelsida Coronarapport

Skriftserien nr. 14. Sjukdom, tristess och underbart lugn. Vardagsperspektiv på Coronapandemin i Uppsala län.

Cecilia Bygdell (text)

Olle Norling (foto). 119 sidor. (2022)