Tillgänglighet

Tillgänglighet Våra utställningslokaler är tillgänglighetsanpassade. Foto: Maria Ljunggren

Upplandsmuseet är till för alla. En av våra viktigaste uppgifter är att erbjuda god tillgänglighet. Här redovisar vi vilka möjligheter, men även begränsningar, som kan finnas när du besöker museet. Om du har några frågor när du är på museet hjälper personalen i informationsdisken gärna till.

Tillgänglighet i museibyggnaden

Handikapparkering
En parkeringsplats för bilar med parkeringstillstånd finns på museigården. 

Entré
Entrédörr med dörröppnare. Dörren har automatisk öppning via en tryckknapp.

RWC/Handikapptoalett
Finns i anslutning till entréhallen.
Dörrbredd 90 cm.

Skötbord för barn
Finns på handikapptoaletten på entréplanet.

Rullstol
För dig som har svårt att gå finns en rullstol att låna.

Hiss
Hiss finns till de våningsplan där utställningar visas.
Hissens dörrbredd är 90 cm.

Hörslinga
Finns i museets hörsal.

Syntolkade visningar
Syntolkade visningar för personer med synnedsättning kan bokas hos museipedagog.

Barnvagnar
Barn är välkomna till alla utställningar på museet. Barnvagnar måste dock av säkerhetsskäl alltid parkeras på gården. Lås går att låna i entrén. Observera dock att museet inte ansvarar för parkerade barnvagnar.

Kontakt

Museireceptionen

Telefon: 018-16 91 01

Stina Flink

Museipedagog
Contact
Telefon: 018-16 91 42