Slöjd Håller 2024 - Fokus slöjd, skog och hållbarhet

Slöjd Håller 2024

Under vecka 12, 2024 arrangerar vi en temavecka om slöjd och hållbarhet med utgångspunkt från FN:s globala mål för hållbar utveckling där vi lyfter fram slöjden som en viktig och kunskapsbärande resurs när det gäller att nå de globala målen för hållbar utveckling. Programmet är helt digitalt och innehåller i år fortbildningar, föreläsningar och quiz kopplade till slöjd, skog och hållbarhet. Programmet riktar sig i år delvis till slöjdlärare (där anmälan krävs) men andra aktiviteter är öppna för alla intresserade och kostnadsfria.

Program:

Information och programmet 18-21 mars 2024 med föreläsningar och andra spännade, slöjdiga händelser.  I höger kolumn (eller längre ner på sidan om du läser detta via mobiltelefon).

Programmet arrangerades av hemslöjdskonsulenter i regionerna Värmland, Dalarna, Örebro, Västmanland, Uppsala och Gävleborg

Bakgrund

Slöjd är en resurshushållande verksamhet. Ofta används naturliga material med en lokal förankring. Det mesta inom slöjden går att göra med händerna och enkla handverktyg. De beprövade hantverksmässiga teknikerna som används är lättillgängliga för många. I slöjden är kemikalieanvändningen minimal vilket bidrar till att både tillverkning och användning av slöjdade produkter ger små eller inga utsläpp av skadliga ämnen.

Slöjden lämnar små ekologiska fotavtryck. Produkter som är hantverksmässigt tillverkade är i ett ekologiskt kretslopp från materialutvinning till när produkten tjänat ut. Under vägen kan det slöjdade repareras, omformas och få sin livslängd förlängd. Slöjd är en del av en cirkulär ekonomi och bidrar till mer hållbar konsumtion och produktion.

Läs mer om Slöjd Håller

Sveriges Hemslöjdskonsulenter driver också gemensamt en kunskapsplattform som visar på möjligheter till hur du med dina händer skapar en hållbar framtid. Besök gärna webbplatsen Hemslojdsguiden.se för mera info