Privatpersoner

Detalj av falurött torp med spröjsat fönster och gröna fönsterluckor Foto: Per Lundgren

Vad kan vi stå till tjänst med?

  • Rådgivning
  • Färgsättningsprogram
  • Åtgärdsförslag
  • Antikvarisk medverkan


Vanliga frågor

Är mitt hus k-märkt?

Ditt hus är k-märkt om det har ett litet q eller litet k i detaljplanen. Hus som utpekats som särskilt värdefulla i ett kommunalt kulturmiljövårdprogram eller i en bebyggelseinventering kan också betraktas som k-märkta. Kommunen kan svara på om det finns något särskilt lagskydd för ditt hus och vilka bestämmelser som gäller om du vill ändra, bygga till, riva eller bygga nytt.

Byggnadsminnen är också k-märkta hus. På länsstyrelsens hemsida finns information om vilka hus som är byggnadsminnen. Det rör sig om en liten skara byggnader med mycket starkt kulturskydd.

Finns det bidrag att få?

Det finns ett statligt bidrag för byggnadsvård som länsstyrelsen fördelar. Information om bidraget och blanketter för ansökan hittar du på länsstyrelsens websida.

Vilken målarfärg ska jag använda?

Om du vill värna husets kulturhistoriska värde bör du om möjligt använda den färgtyp och den kulör som användes vid tiden när huset byggdes eller när den byggnadsdetalj du vill måla var ny. På äldre trähus är detta ofta linoljefärg eller på enklare byggnader röd slamfärg (falu rödfärg). På äldre putsade hus är kalkfärg vanligast. Använd i första hand huset som källa till information, äldre färgskikt går ofta att skrapa fram. Annars finns en mängd litteratur och bra websidor med tips.

Har ni tips på bra hantverkare?

Det finns många duktiga hantverkare i Uppland, specialister som dekormålare och timmermän såväl som byggare som kan göra det mesta. Vem som passar just dig måste du avgöra själv, men om du ringer oss kan vi ge tips på hantverkare som är vana vid att arbeta med gamla hus.

Finns det några goda exempel att titta på?

»Exempel Disagården