Dag Hammarskjöldstråket

Dag Hammarskjöldstråket Detalj från omslaget för den kulturhistoriska utredningen om Dag Hammarskjöldstråket.

Tillsammans med Karavan landskapsarkitekter har Upplandsmuseet utfört en kulturhistorisk utredning av Dag Hammarskjöldsstråket.

Stråket ses som ett av Uppsalas viktigaste utvecklingsområden, och är samtidigt mycket komplext med höga kulturhistoriska värden. Utredningen tjänar som planeringsstöd och bidrar till en samsyn när det gäller områdets kulturhistoriska värden. Utredningen har utförts på uppdrag av Uppsala kommun och ingår som bilaga i den fördjupade översiktsplanen för Södra staden. Se länk i sidans högerspalt.