Håbo kommun

Håbo kommun Detaljbild från omslaget av boken med samma namn.

På uppdrag av Håbo kommun har Upplandsmuseet gjort en omfattande revidering och modernisering av kommunens kulturmiljöprogram.

Arbetet har resulterat i en vacker och innehållsrik bok med titeln "Håbo - mälarbyggd att förvalta". Boken är tänkt som ett kunskapsunderlag för boende och för kommunen, men kan också användas som en historiebok för de som vill veta mer om sin hembygd.