Enköping – En gata i Torggatan

9 november 2023
Enköping – En gata i Torggatan
Vänster: Grävmaskinen tar fram de arkeologiska kulturlagren och arkeologen dokumenterar och samlar fynd. Mitten: En medeltida benflöjt hittad i Torggatan. Höger: Rakt framför entrén till banken dokumenterades den medeltida gatusträckningen. Foto: Adam Hultberg & Robin Lucas, Upplandsmuseet.

I Enköpings stadskärna finns en handfull spår som vittnar om stadens medeltida historia. Vårfrukyrkan, och ruinerna av Sankt Ilians kyrka och klostret. Under gatorna och husen finns desto mer bevarat. Där ligger den medeltida staden på många ställen kvar – i form av arkeologiska kulturlager.

Under hösten har vi gjort vårt senast dyk, ner i Enköpings medeltid. Denna gång var det Torggatan som var föremål för den arkeologiska undersökningen, som gjordes i samband med att nya fjärrvärmeledningar lades ner i höjd med Gustav Adolfs plan. Vi hittade spår av bebyggelse längs hela schaktets sträckning, i form av både byggnader och en gata. De byggnader vi kunde dokumentera var träbyggnader av olika slag. På sina ställen var de bevarade i form av stolphål nedgrävda i leran. På andra ställen fanns trägolven kvar – även om de var väldigt nedbrutna.

I höjd med bankens entré, norr om Torggatan, hittade vi en medeltida gata som korsade vårt schakt. Gatan var belagd med sten, ris, slanor och grus. Ställer ni er i dörren till banken kan ni alltså tänka på att ni står direkt ovan en gata som lett ner mot vattenbrynet och som många Enköpingsbor promenerat upp och ner för, sannolikt så tidigt som på 1200-talet.

Regleringskartan över Enköpings stad, daterad år 1800. i överkant har den nu undersökta gatusträckningen markerats med tjock svart linje innom en röd cirkel. Observera att norr på kartan är åt höger. Lantmäteriverket. 

En exakt datering på gatan har vi inte än men mycket tyder på att den är medeltida. De gator vi går på idag lades ut efter stadsbranden 1799. Då gav man staden ett uppdaterat utseende med fyrkantiga kvarter och raka gator. I samband med detta upprättades också en karta som visar både dagens gator och de gator som fanns i staden innan branden, och som till stora delar bör varit de samma sedan medeltiden. Jämför vi den kartan med inmätningarna av gatan vi nu undersökt så stämmer placeringen väldigt väl med en av de äldre gatorna.

Detta är långt ifrån den första gången vi hittar spår av Enköpings medeltida gatunät, och det lär knappast bli den sista. Bland annat undersökte vi en gata från medeltiden i den stora undersökningen som gjordes 2017 – 2018, i kvarteret Traktören. Vill ni läsa om det så finns ett gammalt blogginlägg via länken här nedan.  

"Gamla stan i Enköping" - Blogginlägg från 2018