Inte ett par skor för promenaden…

17 december 2020
Inte ett par skor för promenaden…
Halmskor på en hylla i föremålsmagasinet.

I Upplandsmuseets samlingar finns en stor mängd skor av olika typer och från flera tidsepoker. Vi ser oss omkring på hyllorna och fastnar för dessa, en typ som vi föreställer oss att det inte är jättemånga som begagnar idag. Det gäller halmskor!

Egentligen är det här inte en typ av sko i ”vanlig” bemärkelse, utan den har snarare haft funktionen som en sko utanpå skon. Halmskor användes på vintern och då främst i stillastående sammanhang, i yrken där det blev kyligt om fötterna med till exempelvis enbart ett par skinnskor. Att stå still och sälja vid ett marknadsstånd kunde bli nog så kallt och risken fanns att man skulle förfrysa fötterna. Då var det bra att kunna stoppa ner sina redan skobeklädda fötter i dessa halmskapelser. Det finns också berättelser om hur svåra de var att förflytta sig i, men de passade ju perfekt vid till exempel torghandel, jaktpass, inom det militära, vid fiske, på bandymatchen eller vid andra stillastående tillfällen.

Halmskorna ovan, UM11866 är 37 cm långa och gjorda av flätad halm. De köptes troligtvis in på Vaksalatorg i Uppsala på 1930 - 1940-talen och kom som gåva till Upplandsmuseet 1965 från Mary Wigén, Uppsala.

Halmskorna ovan (UM30401) av flätad halm är hopsydda med hampsnöre. Längden på skorna är 35,5 cm. Skorna ingår i en samling klädesplagg som förvärvades 1992 i samband med en fastighetsförsäljning i Hjälsta socken, Uppland som ägdes av Karl Ludvig Anderssons sterbhus. Karl Ludvig Andersson (f. 1863) och hans hustru Emma Karolina Nyberg (f. 1866), fick 10 barn. Dem fem döttrarna samt sönerna Karl och Rikard förblev ogifta. De bodde kvar på gården och drev jordbruket efter föräldrarnas död. Frida Eufemia "Mia" Andersson levde längst och verkade på gården till sin död 1992. Merparten av kläderna förvarades i en klädkammare i mangårdsbyggnaden.

Inga halmskor i sikte, dock marknadsstånd i snöyra. Foto: Torbjörn Ehrnvall

En yrkeskategori som inte tagits upp ovan är bromsare. Järnvägsmuseet har i sina samlingar en bild på en bromsare som är klädd i päls och halmskor. På bilden poserar han vid sidan om bromsvagnen. Klicka här för komma till Järnvägsmuseets bild.