Kristi himmelsfärd, den första sommardagen!

13 maj 2021
Kristi himmelsfärd, den första sommardagen!
Hur härligt är det inte att fika ute utan att vara påpälsad? Denna bild får symbolisera detta! Sommarklädda sitter Karin och Gösta Krantz samt Augusta och Erik Gustav Jansson, Lillsunda, Uppsala-Näs socken, Uppland 1920-tal. Foto: Karin Krantz/Upplandsmuseet.

Kristi himmelsfärd är en dag till åminnelse av Jesu återuppståndelse 40 dagar efter påsk. Det är också en dag som i den folkliga traditionen har fungerat som en märkesdag förknippad med många andra begivenheter.

 

DIA05395.jpg

Efter att Jesus uppstår på påskdagen visar han sig för lärjungarna, men efter 40 dagar lämnar han jorden. Kalkmålningen ovan finns i Edebo kyrka, Edebo socken, Uppland och föreställer Kristi himmelsfärd. På berget i mitten av målningen syns avtrycket av hans fötter. Foto: Okänd fotograf/Upplandsmuseet

 

I den folkliga traditionen

Kristi himmelsfärd har enligt den folkliga traditionen på många håll i Uppland också omtalats som ”den första sommardagen”. Nu var det dags för klädbyte! De varma ytterkläderna lades undan och sommarkläderna kunde plockas fram. Det var lämpligt att bära de nya, granna sommarkläderna i kyrkan denna dag. Det finns också berättelser om att det nu var dags att ta det första badet för säsongen.

Kanske inte årets första bad, vem vet, men väl ett bad. Bilden ovan är registrerad under rubriken ”Familjen Bergman badar" och ingår i en samling bilder som enligt uppgift har koppling till boktryckare Bergman, verksam i Uppsala kring sekelskiftet 1900. Glasplåtarna, som påträffades på en vind i Lundequistska huset i Uppsala, innehåller främst motiv på familjen Bergman men även ett par bilder som visar verksamheten på boktryckeriet. Fotografen är okänd.

Förutom klädbyte och första badet så har Kristi himmelsfärdsdag också kallats för ”första metaredagen” eller ”stormetarda´n. Tecken som togs under den dagen kunde vara avgörande för fiskelyckan under resten av året.

AL6910.jpg

Bilden här ovan är från 1922 och det är John Hallströms son som metar fisk i kvarndammen, Forsby, Simtuna socken, Uppland. Foto: John Alinder/Upplandsmuseet

Att hålla gökotta är ytterligare sätt att fira sommarens ankomst och naturens fägring. Det blev mycket populärt under 1800-talets andra hälft. Till en början var syftet att lyssna till göken, men många andra inslag kom snart in i bilden, som att äta matsäck, hålla andakt, sjunga, dansa och leka.

På bilden har vi ett sällskap i gröngräset vid gökottan den 29 maj 1919 i Revelsta, Altuna socken, Uppland. Foto: John Alinder/Uppandsmuseet

 

AL1055 (1).jpg

Även denna bild är från gökottan vid Revelsta gård, Altuna socken, Uppland 1919: Foto: John Alinder/Upplandsmuseet

 

Den här bilden visar Frida och Erik Melberg med barn. Bilden är tagen vid samma tillfälle som de två föregående, i samband med gökottan i Revelsta, Altuna socken 1919. Foto: John Alinder/Upplandsmuseet

 

Vitsippor i en vas förevigade på bild för cirka 100 år sedan, sannolikt på fotografens familjs sommarställe vid Lillsunda, Uppsala-Näs socken. Foto: Karin Krantz/Upplandsmuseet

 

Vi önskar er en fin Kristi himmelsfärd med denna bukett av vitsippor!

 

 

Författare: Kerstin Åberg