Kv Fältskären: Provtagningsdags

2 december 2022

I många lager är det gott om organiskt material som trä och fröer. Vi samlar in prover för att kunna se vad som gömmer sig i jorden. Under gårdagen hade vi besök av kvartärgeologen Jens Heimdal från UV. Han började analysera delar av proverna på plats och hjälpte oss med att förstå hur de olika skikten tillkommit. I ett av schaktet syns ett enhetligt, mörkt jordlager som kanske är rester efter den trädgård Johan III lät anlägga. I de båda andra schakt som hittills grävts finns betydligt äldre lämningar, kanske från 1200-1300-tal.

Jens Heimdahl, kvartärgeolog Riksantikvarieämbetet, UV. Foto Upplandsmuseet.

Författare: Per Frölund
Tags: