Kv Fältskären: Tidigmedeltida kam och efterreformatorisk bebyggelse

2 december 2022

Idag har vi ägnat oss åt den norra delen av området. Här fanns bland annat en brunn, rester av hus och kanske en gränd. Inom en del av schaktet syntes odlingslager. Det mesta av det här tror vi tillhör tiden efter medeltiden. Lite längre ner syntes de medeltida lämningarna. I gödseldoftande lager mot i botten av schaktet dök det upp ett par fynd som pekar mot dateringar till 1100-tal. På bilden grävs ett av dem fram, en kam.

 

Författare: Per Frölund
Tags: