Kv Fältskären: Vinterhalvåret 1160.

2 december 2022

Sedan vi kom in från fältarbetet har mycket hänt. Fynden och kontexterna har registrerats klart. De fynd som behövde konservering har skickats i till olika konservatorer. Alla prov har skickats iväg och provresultaten börjar nu droppa in. Jens Heimdahl på UV har arbetat vidare med en makroskopisk analys av de jordprov som togs i olika jordlager.

Jens skriver i sitt rapportutkast att proven var extremt rika på växtmaterial om nära 8000-10000 fröer per liter jord! Det är mycket det. Bland alla fröer och frukter finns mycket intressanta fynd. Fyndet av en beta (rödbeta eller mangold) är det hittills äldsta belägget för denna odling i Sverige!

Hans Linderson har analyserat årsringar på trä från olika konstruktioner. Den äldsta dendrodateringen fick fähuset (som omnämndes i oktober här på bloggen) till vinterhalvåret 1160±1. Det var alltså 850 år sedan som en kraftig ekstock fälldes som kom att ingå i en fähuskonstruktion i Enköping.

Från förundersökningen samlades sammanlagt 45 kg ben in från olika kulturlager. Osteologen Agneta Ohlsson har varit här på Upplandsmuseet och gått igenom allt benmaterial och gjort en översiktlig artbedömning. I materialet identifierade hon de vanliga husdjursarterna men också ben från hare, olika fåglar och fiskben från torsk, gädda, karpfisk, id/braxen och sill. Agneta analyserar nu en del av benmaterialet mer noggrant. Nu återstår att få ned all information från alla analyser i förundersökningsrapporten.

 

 

Osteolog Agneta Ohlsson i ett för dagen tillfälligt upprättat "benlabb" i Upplandsmuseets sammanträdesrum.

 

Författare: Anna Ölund
Tags: