Skuttunge kyrka - sakristian

2 december 2022
Skuttunge kyrka - sakristian

Nu går första grävveckan i Skuttunge kyrka mot sitt slut. Vi har haft några dammiga och spännande dagar då vi med hacka och sugbil och grävt oss ner i sakristian, som förmodligen är kyrkans äldsta del.

När vi kom på plats i måndags hade snickarna först rivit bort det nutida brädgolvet och sen bilat bort en betongplatta som låg under det. Betongen var bestruken med stenkolstjära som avger giftiga ångor och var viktig att få bort. Under betongplattan låg ett lager med krossad betong som förmodligen kommer från en äldre betongplatta. Den rensades snabbt bort av sugbilen och innehöll inga fynd. Under det syntes ett lager med krossat tegel och kalkbruk. När vi grävde ner i det kunde vi se att det funnits ett äldre golvbjälklag i sakristian. Längs väggarna hittade vi också spår av ett tegelgolv.

 

Undersökning av lager under golvet i sakristian.

 

Vi har redan hittat ett tiotal mynt, varav några ute i långhuset. Mynten verkar vara relativit sena, från 1700- och 1800-talen. I sakristian fann vi även ett runt, myntliknande hänge i brons eller koppar. I nordöstra hörnet av sakristian, ca 40 cm under den moderna golvnivån, ligger ett lager med stora stenar. Där hittade vi också en kvadratisk golvtegelplatta. Vi har ännu inte kunnat avgöra om stenarna bara utgör en utfyllning av grunden eller om de är delar av en konstruktion.

 

Ett litet myntliknande hänge grävdes fram i sakristian.