Kv Fältskären: Brunnar

29 april 2019

I vårt nordligaste schakt har vi antagligen hamnat på stadsgårdarnas bakgårdar. Här finns rännor, diken och stora gropar. Ett par av groparna har visat sig vara brunnar. Den brunn som vi tror är yngst har knuttimrade kanter. I den andra brunnen fanns resta plankor som kan ha klätt insidan. När den inte användes som brunn längre passade man på att utnyttja gropen för att bli av med latrin.

Författare: Per Frölund
Tags: