2015


Arkeologisk förmedling - tankar från Danmark och Gamla Uppsalas framtid

10 september 2015

Upplandsmuseet står inför ett eventuellt övertagande av Gamla Uppsala museum, som i nuläget drivs av Riksantikvarieämbetet. Inför detta har museets arkeologiska avdelning genomfört en resa till...

När röda hanen är lös - om åskskydd av länets kyrkor

29 maj 2015

Eldsvåda genom åsknedslag har drabbat många, om inte till och med de flesta, av landets kyrkor genom århundraderna. Otaliga uppteckningar i kyrkoarkiven berättar om just detta. Förr fanns en...

Rickomberga. Stolphål, stolphål, stolphål!

19 maj 2015

Den arkeologiska undersökningen i Rickomberga avslutades under förra veckan, och vi har påbörjat det mödosamma arbetet med att registrera alla de objekt som framkom under det tre veckor långa...

Vad finns mellan Kung Jans port och bastion Gräsgården?

7 maj 2015

Arkeologisk övervakning vid Uppsala slott. Foto Anna Ölund, Upplandsmuseet.  Uppe vid Uppsala slott har grävarbeten för dränering och inflitration av dagvatten pågått under de senaste veckorna. Nu...

Rickomberga - vad håller Upplandsmuseet på med egentligen?

26 april 2015

De som gått till jobbet eller skolan eller bara flanerat längs med Otto Myrbergs väg i Rickomberga den senaste veckan kan inte ha undgått att se den febrila aktivitet som pågår inne på den gamla...

Skuttunge kyrka - Den låsta montern

24 april 2015

Under hela grävningen har den stått där och gäckat oss, den låsta montern med gamla mynt som hittats i kyrkan. Själva montern i sig var nästan lika mycket ett museiföremål som innehållet, tillverka...

Skuttunge kyrka - Mariaaltare

17 april 2015

Nu har vi grävt klart i norra långhuset och därmed är den invändiga, grävande fasen av undersökningen avslutad. Nu återstår en del inmätningar av fynd och strukturer samt fotodokumentation innan vi...

Skuttunge kyrka – Gravhällar, mynt och svepningsnålar

11 april 2015

Efter ett långt och skönt påsklov har vi återupptagit det arkeologiska arbetet i Skuttunge kyrka. Den sydvästra delen av kyrkorummet är nu undersökt och klar. I denna del låg den tidigare ingången...

Skuttunge kyrka - 1700-talets renovering

27 mars 2015

Under veckan som gått har mycket hänt på den arkeologiska undersökningen i Skuttunge kyrka. Vi har undersökt den sydöstra delen av kyrkans långhus. Här fanns tjocka raseringsmassor efter 1700-talet...

Skuttunge kyrka - sakristian

19 mars 2015

Nu går första grävveckan i Skuttunge kyrka mot sitt slut. Vi har haft några dammiga och spännande dagar då vi med hacka och sugbil och grävt oss ner i sakristian, som förmodligen är kyrkans äldsta...