Undersökning blir film

23 mars 2020
Undersökning blir film
Nu finns en film som visar vad arkeologerna grävt fram och vad det berättar om Enköpings historia. Foto Shortcut Media.

Nu är den här – filmen om Enköpings medeltida historia! Filmen är en populärvetenskaplig avrapportering av projektet Enescopinge – den medeltida staden.

Ni som följer bloggen vet att Upplandsmuseets arkeologer tillsammans med Arkeologerna på Statens historiska museer under 2017 och 2018 genomförde en stor arkeologisk undersökning i kvarteret Traktören i Enköping. Den undersökta ytan låg där stadens stadshotell tidigare legat.

Undersökningsresultaten som har väckt stort intresse har förmedlats löpande till allmänhet och skolan. Detta har skett genom visningar på undersökningsplatsen för intresserade enköpingsbor, SFI-grupper och enskilda grupper inom kommunen, länsstyrelsen och forskarsamhället. Ca 400 skolelever besökte också utgrävningen och fick en spännande stadsvandring genom Enköping.

Arkeolog Adam Hultberg visar den arkeologiska undersökningen för skolklasser som besökte den arkeologiska undersökningen i Enköping. Foto Emelie Sunding.

Parallellt med undersökningen gjordes en satsning på ett aktivt pressarbete gentemot lokal och regional media och tidningar, TV och radio har rapporterat om undersökningen. Hela projektet har dessutom förmedlats via social media genom blogginlägg, Facebook och Instagram. När fältarbetet pågick fanns även en miniutställningsserie ”Veckans fynd” på Enköpings museum. Här ställdes nya föremål ut varje vecka.

 

Montern på Enköpings museum med ”Veckans fynd” iordningställs. Foto Adam Hultberg.

Kortfilmer

För att ge en inblick i arkeologins metoder och analysredskap producerades 10 kortare filmer, på olika teman. Här kunde tittaren se hur vi arkeologer arbetar, vad vi har hittat och vad det berättar i ett större perspektiv. Filmerna lades löpande ut på Facebook och ligger nu samlade på Arkeologernas och Upplandsmuseets youtube-kanaler. Du hittar dem även i kollumen till höger. 

Filmen om Enköpings medeltida historia

Nu har det gått ett år sedan de sista spadtagen togs på undersökningsytan vid Stora Torget i Enköping. Året har ägnats åt analysarbete och omhändertagande av alla föremål som grävts fram. Vi har även arbetat med den populärvetenskapliga avrapporteringen av projektet: en film.

Filmen förmedlar Enköpings medeltida historia, utifrån undersökningsresultaten och den historiska bakgrunden. Den är tänkt att förmedla kunskap och fakta på ett lättillgängligt och intresseväckande vis som inspirerar till ett lustfyllt lärande. Filmen är främst avsedd för vuxna tittare men kan även användas som undervisningsmaterial för skolelever. Så därför skickas filmen ut till Enköpings skolor tillsammans med en kortare lärarhandledning och ett quiz.

Klipp från filmen som visar marknaden vid Stora torget i Enköping. Foto Shortcut Media.

I filmen är det staden själv som berättar sin historia. Här får vi följa det arkeologiska arbetet och se några av de 26 000 fynd som grävts fram. Fokuset ligger på 1300-talet och staden som hamnplats, mötesplats och handelsplats. Den medeltida livsmiljön och hälsan lyfts också fram, liksom pestens härjningar.

Klipp från filmen när pesten drabbade staden. Foto Shortcut Media.

 

 

Sätt dig till rätta, klicka på filmlänken i höger kollumn och följ med till Enköpings medeltid