Bland gravar och stenhuggare på Domberget i Uppsala

27 januari 2022
Bland gravar och stenhuggare på Domberget i Uppsala

Strax före jul, just som vi hade vant oss vid domkyrkans extra spröt, monterades den stora lyftkranen ned. Renoveringen av tornspirorna var avslutad och det var även arbetet med att bearbeta materialet från den arkeologiska undersökningen. I dagarna har en första rykande färsk skrift, Bland gravar och stenhuggare på Domberget i Uppsala – Arkeologi på Domkyrkoplan 2019, levererats till Katedralbutiken i domkyrkan. Den går också att hämta i digital form, här.

På bloggen har vi efter hand berättat om bakgrunden till projektet, våra förväntningar inför det och om preliminära resultat och upptäckter som gjorts under analysarbetet.

Nu när de färdiga resultaten finns går det att konstatera att de äldsta gravarna som undersöktes var långt äldre än domkyrkan, från slutet av vikingatiden och den första delen av medeltiden. De här gravarna ger en ny och viktig pusselbit till Uppsalas föregångare, Östra Aros.

De yngsta gravarna var från 1700-talet och hör till en plats som på många sätt var mycket olik den där de äldsta begravningarna ägde rum. I 1700-talets Uppsala var Domkyrkoplan hela stadens kyrkogård. Här begravdes borgare, hantverkare, drängar, klockare och studenter. Barnadödligheten var hög och många familjer fick begrava små barn på kyrkogården. Undersökningen av gravarna ger inblickar i de dåtida Uppsalabornas liv och hälsa, men också i hur död och begravningar hanterades vid den här tiden.

Vid de arkeologiska undersökningarna hittades också spår efter den byggnadsverksverksamhet som pågått på Domkyrkoplan åtminstone från och med att domkyrkan började uppföras på 1270-talet. En medeltida stenhuggarverkstad har funnits på platsen och det fanns spår av reparationsarbeten som gjorts efter stadsbranden 1702. Vi hittade till och med spår efter det sena 1800-talets restaureringar, då de nuvarande tornspirorna av järn sattes upp.

En längre sammanfattning hittar du här.

När rapporten från undersökningen blivit godkänd och kan publiceras kommer även den att finnas tillgänglig digitalt bland våra publikationer på Upplandsmuseets hemsida.

 

Tidigare blogginlägg:

14/1 2019 Domkyrkoplan i Uppsala

8/3 2019 Domkyrkoplan: Murar och gravar

8/4 2019 Domkyrkoplan: Fler och fler gravar

25/6 2019 Undersökningen vid Domkyrkoplan avslutad

2/7 2020 Nya resultat – tidiga gravar och en oväntat ung mur