Bankvalvsarkeologi

17 augusti 2023
Bankvalvsarkeologi
Bankhuset på Stora torget vid nittonhundratalets mitt. Foto Gunnar Sundgren. Upplandsmuseets bildsamling.

På det nyrenoverade Stora torget i Uppsala står en koloss till hus. Det så kallade ”bankhuset”, mellan Vaksalagatan och Åhléns – en brun stenbyggnad i tre våningar. Huset byggdes för Uplands Enskilda Bank AB, år 1906. På senare tid har Nordea haft kontor i lokalerna och så sent som i fjol hyste byggnaden en gymnasieskola. Nu pågår en stor ombyggnation för att byggnaden ska kunna gå in i nästa kapitel – med kontor och restaurang.

Det är här arkeologin kommer in. I samband med ombyggnationen görs det grävarbeten i källaren. Grundläggningen ska kontrolleras och golv ska sänkas. Redan i vintras gjorde Upplandsmuseets arkeologer en mindre undersökning i bankens källare – inne i de gamla valven. Bakom tjocka dörrar av stål och under golv av betong visade det sig att det fanns bevarade kulturlager från medeltiden. Trots att mycket av de arkeologiska lämningarna grävdes bort när banken uppfördes så finns det kulturlager kvar som är nästan en meter tjocka.

Schaktningsarbetet pågår inne i ett av de gamla bankvalven. En minst sagt ovanlig miljö att bedriva arkeologi i. Foto Anna Ölund, Upplandsmuseet. 

I ett av schakten som grävdes i vintras påträffades delar av en gata, från medeltiden. Gatan var belagd med kullersten och en rad av stora, flata stenblock. Den har gått parallellt med nuvarande Vaksalagatan, ner mot ån. Gatan var inte helt okänd utan den finns belagd på flera äldre kartor. Det finns till och med ett namn – Mickel Hanssons gränd. Namnet kommer från en rådman som ska ha bott längs gatan i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet.

Den kullerstensgata som undersöktes i vintras och som gått under namnet "Mickel Hanssons gränd". Foto Adam Hultberg, Upplandsmuseet. 

Sedan ett par veckor är vi tillbaka i bankhuset och övervakar grävarbetena. Det är en prövande arbetsmiljö med behov av andningsmask, hörselkåpor och mycket extra belysning för att kunna se. Trots det är vi uppspelta – för arkeologin levererar. Hittills har vi undersökt ett dike, flera träkonstruktioner och hittat medeltida föremålsfynd. Undersökningen kommer fortsätta under hösten och resultaten blir ett viktigt komplement till den nyligen avslutade undersökningen ute på Stora torget.

En av de träkonstruktioner som undersökts de senaste veckorna. En 1,6 meter lång stolpe till en skiftesverksbyggnad. Foto Adam Hultberg, Upplandsmuseet.