Nya dateringar från Stora torget

20 december 2023
Nya dateringar från Stora torget
Det äldsta huset under Stora torget – nu dendrodaterat till vinterhalvåret 1166 / 1167. Foto Adam Hultberg, Upplandsmuseet.

Året 2023 går mot sitt slut och vi har fått de sista analyssvaren från laboratorierna. Det är dateringar på prover som samlats in vid den arkeologiska undersökningen på Stora torget i Uppsala som anlänt.

Det är träprover från byggnader och andra konstruktioner som daterats med hjälp av dendrokronologi (årsringsdatering) och 14C-analyser från näver och nötskal som vi hittat i de allra äldsta lagren på platsen.

Det äldsta huset som vi undersökt är byggt av virke som fälldes år 1166! Huset byggdes alltså på platsen för Stora torget mer än 100 år innan domkyrkobygget påbörjades på 1270-talet. När vi hittade huset, som är en mindre stolpbod, ca 2,5 meter under dagens torg fick fyndet en del uppmärksamhet i tidningarna. Vi trodde då att det var från mitten av 1200-talet. Men våra provsvar visar att huset alltså är ännu äldre och därmed en av de äldsta byggnaderna som undersökts i Uppsala!

Dokumentation pågår. I schaktets botten finns ett flätat staket från 1200-talet. Foto Joakim Kjellberg, Upplandsmuseet.

Under den äldsta bebyggelsen fanns fuktiga kulturlager som vid tiden legat nära Fyrisån. Provresultaten från 14C-analysen visar att området började användas på 1140-talet. Sannolikt har man låtit djur gå och beta på här, för att sedan förbereda marken för byggnation genom att lägga på lager av jord.

Vid senaste årens undersökningar i centrala Uppsala har vi fått äldre dateringar än vad vi förväntat oss. Som exempel kan nämnas gravar från 1000-talet på Domkyrkoplan, gravar från järnåldern vid Carolina Rediviva och vikingatida spår på S:t Johannesgatan (se tidigare blogginlägg). Sakta börjar bilden av en betydligt äldre plats växa fram. Detta är något som Upplandsmuseet inom forskningsprojektet ”Östra Aros. I skuggan av Gamla Uppsala” kommer att titta närmare på under 2024–2026.

Fler nyheter om #stadenundertorget väntas under våren. Då hoppas vi att ytterligare pusselbitar ska falla på plats, innan rapporten och den nya historiken om Stora torget kan skrivas helt klar. 

Sågad träskiva från en medeltida konstruktion på Stora torget som skickats på analys. Foto Joakim Kjellberg, Upplandsmuseet.