Sir Alexander Setons märkvärdiga gåva

17 augusti 2023
Sir Alexander Setons märkvärdiga gåva
Vicekansler Professor Sir Peter Mathieson avtäcker runstenen U 1173 på dess nya adress vid Edinburghs universitet. Foto, Dr Alan Macniven.

Inte många känner till att Skottlands stolta huvudstad har en egen runsten med koppling till Morgongåva. Vi berättar här hur det gick till.

Om man svänger av riksväg 72 och kör över järnvägsövergången vid det gamla brukssamhället Morgongåva i nordvästra Uppland dyker en märklig syn upp på höger sida. Där står nämligen en vackert uppmålad runsten. Istället för den vanliga enkla konservativa röda ifyllningen av ornamentik och runor, som finns på de flesta runstenar, är denna målad i klara tydliga färger. Runorna är svarta, medan rundjuret är rött. Mitt på stenen, i blickfånget, dominerar ett vitt och klargult kors. Stenen har inte blivit utsatt för klotter, den är nämligen inte en runsten från 1000-talet, utan en kopia. Den är huggen och målad 2014 av den mycket duktige sentida mästaren Kalle ”Runristare” Dahlberg. Förlagan till stenen, U 1173, stod ursprungligen vid gården Lilla Ramsjö, 700 meter väster om kopians plats.

Det var onekligen en ståtlig pjäs, djupt och jämt huggen av ristaren Erik, som har gjort ett 20-tal stenar i västra Uppland. Ornamentiken daterar stenen till första halvan av 1000-talet och inskriften lyder:

”Ari ræisti stæin æftiʀ Hialm, faður sinn. Guð hialpi and hans.”

”Are reste stenen till minne av Hjälm, sin fader. Gud hjälpe hans själ.”

Stenen dokumenterades redan på 1600-talet av Johannes Bureus, Sveriges första riksantikvarie och fick stå orörd fram till sent 1700-tal. Då fick Sir Alexander Seton of Preston and Ekolsund upp ögonen för stenen. Denne Svensk-Skotske adelsman var född i Skottland men kom som ung till Sverige för att hjälpa till att driva sin fars handelsbolag. Han var dock mer intresserad av fornlämningar, bland annat var han en av första som gjorde regelrätta utgrävningar på Birka.  Hans familj hade ägor både vid Ekolsund och vid Ramsjö och 1787 skänkte han helt sonika stenen till The Society of Aniquaries of Scotland, ett slags skotsk motsvarighet till Sveriges Vitterhetsakademi. Sällskapet donerade 1821 stenen till Edinburghs handlare, som lät ställa upp den längs med den då tämligen nyetablerade köpmannagatan Princess street. Där kom stenen att stå, närmast bortglömd, i nästan 200 år, i skuggan av det legendariska Edinburgh Castle, utsatt för väder, vind och luftföroreningar.

Lika som bär. Till vänster U 1173 uppställd vid sitt nya hem. Foto, Dr Alan Macniven, Head of Scandinavian Studies. The University of Edinburgh. Till höger Kalle runristares fantastiska kopia i Morgongåva. Foto, Robin Lucas, Upplandsmuseet.

2014 blev Kalle Runristares kopia en tidningsnyhet i Edinburgh, där många av invånarna inte hade en aning om att staden faktiskt hade en runsten! Röster väcktes om att renovera den kraftigt överväxta stenen och flytta den till ett mer skyddat läge. Så skedde också, och platsen som valdes, 50 George Square, var noga uttänkt. Där härbärgerar nämligen Edinburghs universitets School of Literatures, Languages and Cultures, där det bland annat undervisas i skandinaviska språk. Efter flera års uppehåll för en viss pandemi kunde stenen äntligen högtidligt avtäckas av universitets vicekansler Professor Sir Peter Mathieson onsdagen den 23 mars 2023.