Stora torget - Resultat så här långt

17 augusti 2023
Stora torget - Resultat så här långt
Se 2-3 minuter långa filmer om resultatet av undersökningarna under Stora torget i Uppsala, så här långt.

Efter undersökningarna på Stora torget har resultatet så här långt presenterats i dessa fyra filmer. Det arkeologiska arbetet fortsätter och ännu fler resultat, till exempel åldersbestämning av fynd, kommer det närmaste året.

Filmerna hittar du här intill och de är mellan 2 och 3 minuter långa. De producerades av Upplandsmuseet mellan april-juni 2023.