Byggnadernas historia finns hos oss!

5 december 2020
Byggnadernas historia finns hos oss!
Dörrar uppställda i vårt magasin.

Genom åren har Upplandsmuseets byggnadsantikvarier dokumenterat åtskilliga äldre byggnader som fått ge plats åt ny bebyggelse. I våra arkiv finns mängder av uppmätningar, ritningar och fotografier som visar hela byggnader, fasader och enskilda rum.

Som en del av dokumentationen samlades det också in byggnadsdetaljer. I våra samlingar finns dörrar av olika slag, beslag, träornament och tapeter, tapeter, tapeter, tapeter…

Alla som har renoverat äldre hus vet att tapetlagren kan vara gedigna. Varje lager är en tidsmarkör! Så har även tapeterna i våra samlingar dokumenterats. Från vilket rum och vilket lager härrör fragmentet?

Från Grillska gården, kvarteret Munken 8, Uppsala samlades en mängd tapeter in. Denna vackra grå tapet är tryckt av av Zuber & Cie i Rixheim, Frankrike. En tapet med samma mönster i blått finns på Krusenbergs herrgård i Uppland, där den sattes upp 1840.

En raritet bland dörrarna är den järndörr från 1604 som satt i dörröppningen mellan lilla förstugan och det inre källarrummet i Västgöta nationshus, Västra Ågatan 18, kvarteret Kaniken i Uppsala. Byggnaden är ett av de ytterst få bevarade medeltida profanhusen i Uppsala utanför domkyrkostaden och dörren en byggnadsdetalj som överlevt stadsbranden 1702. Sannolikt togs den tillvara på 1950-talet i samband med byggnadsdokumentation då valven byggdes om.

Man brukar önska att väggar kunde tala, i våra magasin får åtminstone dörrarna och tapeterna säga sitt!

Författare: Berit Schütz