Välkomna till Samlingsbloggen

27 juni 2020
Välkomna till Samlingsbloggen
Fröknarna Hagman, Drevle, drar en vagn lastad med en potatiskvarn, Altuna socken, Uppland 1920. Foto: John Alinder/Upplandsmuseet

Behovet har ökat att synas på fler platser idag. För närvarande har vi inte samma tillgänglighet fysiskt då det gäller våra samlingar. Flera planerade besök av grupper har blivit inställda. Många känner kanske till att det går fint att söka bland våra föremål och bilder på DigitaltMuseum, där vi tillsammans med många andra museer publicerar våra samlingar, om inte så uppmuntrar vi er gärna till att kika in där.

Här på bloggen kommer vi berätta i en variation om enskilda föremål, bilder, samlingar och fotografer och andra intressanta saker ur våra arkiv. Men i detta första inlägg så tänker vi kort och gott berätta mer övergripande om våra samlingar.

År 1909 katalogiserades de första föremålen i vad som senare skulle bli Upplandsmuseets samlingar. Initiativtagare var Upplands fornminnesförening. Den insamling som Upplands Fornminnesförening startade kom senare att övertas av Stiftelsen Upplandsmuseet. Genom åren har det genomförts flera utvecklande och förbättrande åtgärder då det gäller museets samlingar. Museet har Samlingsråd som beslutar om eventuella intag, det har ställts iordning ändamålsenligt magasin och samlingarna digitaliseras och görs tillgängliga digitalt.

Samlingarna, som idag innehåller drygt 800 000 föremål och cirka 2,5 miljoner bildbärare, bland annat glasnegativ, filmnegativ och papperskopior, är mycket varierad. Tidsmässigt har vi föremål från cirka 3000 före Kristus till nutid. Våra bilder är från 1860-talet och framåt. I materialet finns också bilddokumentationer som kan knytas till olika samtidsdokumentationer. Vi fortsätter idag med att långsiktigt bygga våra samlingar för framtiden.

Vi hoppas att du vill följa oss här, då vi slänger oss ut i samlingarnas värld.

Författare: Kerstin Åberg
Tags: Samlingar