Bild på stickad tröja i rött och vitt med pälskrage

Hemslöjd

På Upplandsmuseet arbetar två hemslöjdskonsulenter med att främja slöjdverksamheten i länet. Vi arbetar strategiskt för att bevara och utveckla kunskap om naturmaterial, tekniker och handens möjligheter.

Vi samarbetar med olika organisationer, föreningar, skolor och studieförbund, både regionalt och på riksnivå. Vi har ett brett kontaktnät som innehåller professionella aktörer och hobbyslöjdare. Alla är lika viktiga för att slöjden ska leva vidare som kulturyttring, kunskapsbank och näringsgren.

Hemslöjdens lokaler finns på Västra Ågatan 16, Uppsala.

Beställ hemslöjdskonsulenternas nyhetsbrev