Skapande skola

Skapande skola Foto: Annkristin Hult

Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Kulturrådet avsätter varje år medel till Skapande skola för professionell kultur i grundskolans årskurs F-9.

Pengarna kan sökas till elevernas eget ska­pande tillsammans med kulturutövare och till kulturupplevelser som t.ex. dansföreställ­ningar, teaterbesök, författarbesök, skapande inom slöjd, hantverk och konst.

Tillsammans med lärare och våra utbildade handledare formar och genomför vi olika projekt för elever i alla årskurser.

Klicka här för exempel på vad vi kan erbjuda och vad vi gjort tidigare. Länken öppnas på ny sida