Skapande skola

Skapande skola Foto: LHK

Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Kulturrådet avsätter varje år medel till Skapande skola för professionell kultur i grundskolans årskurs F-9.

Medel för kulturprojekt kan sökas för att bredda eller fördjupa elevernas eget ska­pande tillsammans med kulturutövare inom slöjd, hantverk, konst (men även till t.ex. dansföreställ­ningar, teaterbesök, författarbesök).  

Tillsammans med lärare och våra utbildade handledare formar och genomför vi olika projekt för elever i alla årskurser.

Klicka här för exempel på vad vi hemslöjdkonsulenter kan erbjuda er förskola och skola. Länken öppnas på ny sida