slojdhaller-kvadrat

Slöjd Håller

Slöjd Håller lyfter fram slöjden som hållbar resurs. Vi samarbetar inom regionerna Värmland, Dalarna, Örebro, Västmanland, Uppsala samt Gävleborg.

Trädet

Vecka 42, en temavecka om slöjd och hållbarhet med utgångspunkt från FNs globala mål för hållbar utveckling.

               

Trädet en slöjdad reflektion som visualiserar barn och ungas tankar och idéer om naturresurser, hållbarhet och konsumtion. 

Välkomna att besöka trädet på plats (Upplandsmuseets gård) och upplev de slöjdade verken på nära håll. Ni kan även uppleva trädet digitalt med hjälp av två korta filmer. Direktlänk till filmerna hittar ni här nedan (fr.om v.42 )

Film 1: Trädet - hur vi gjorde och varför. Klicka här

Film 2: Trädet - Vilma och Helena guidar och reflekterar över utställningen. Klicka här

 

Fakta om Trädet:

- Trädet är ett gammalt fruktträd som slutat ge frukt. Det skulle bort och ersättas av ett nytt.

- Materialet till bänken är gammalt återvunnet träspill från tidigare utställninger på Upplandsmuseet.

- De slöjdade föremålen är främst tillverkade av barn och unga som deltagit i Kulturskolans verksamhet Designlabbet. 

Trädet är en del av ett större samarbetsprojekt i en temavecka om slöjd och hållbarhet av Regionerna Värmland, Dalarna, Örebro, Västmanland, Uppsala och Gävleborg. Hela programmet till alla aktiviteter under vecka 42 hittar du här 

Bakgrund: Slöjd är en resurshushållande verksamhet. Ofta används naturliga material med en lokal förankring. Det mesta inom slöjden går att göra med händerna och enkla handverktyg. De beprövade hantverksmässiga teknikerna som används är lättillgängliga för många.  I slöjden är kemikalieanvändningen minimal vilket bidrar till att både tillverkning och användning av slöjdade produkter ger små eller inga utsläpp av skadliga ämnen. Slöjden lämnar små ekologiska fotavtryck. Produkter som är hantverksmässigt tillverkade är i ett ekologiskt kretslopp från materialutvinning till när produkten tjänat ut. Under vägen kan det slöjdade repareras, omformas och få sin livslängd förlängd. Slöjd är en del av en cirkulär ekonomi och bidrar till mer hållbar konsumtion och produktion.

Slöjd Håller har fokus på FN’s Globala Mål för Hållbar utveckling nummer 11: Hållbara Städer och Samhällen och nummer 12: Hållbar Konsumtion och Produktion.

Sveriges Hemslöjdkonsulenter driver gemensamt en kunskapsplattform som visar på möjligheter till hur du med dina händer skapar en hållbar framtid. Besök gärna webbplatsen Slöjd Håller för mera info