Slöjd som näring

Slöjd som näring Foto: Upplandsmuseet

Här finner du information för dig som har företag eller funderar på att starta ett företag med inriktning slöjd och hantverk.

Kulturella kreativa händer i Mälardalen (KKHiM) är ett samarbete mellan hemslöjdskonsulenter i Region Uppsala, Örebro, Sörmland, Stockholm och Västmanland med fokus på slöjdföretag och dess utmaningar.                                   

Vill du som slöjdare /hantverkare ingå i nätverket hör du av dig till oss så
bjuder då in dig till våra föreläsningar och utbildningar. Anmäl dig nu via mail till Contact

Nästa utbildning kommer att förläggas i Västerås den 20 januari. Den kommer att hjälpa dig identifiera var ditt slöjdföretag befinner sig och hur du kan utveckla företaget i positiv riktning. 

Kommande utbildning: FOKUS: SLÖJD - Skapa ditt drömslöjdföretag

Torsdag 20 januari 2022, Västmanlands länsmuseum

En dag som handlar om ditt slöjd - och
hantverksföretagande: vad vill du göra mer av, vad behöver
du och hur ska du göra det. Under förmiddagen går vi
från drömmar till struktur och på eftermiddagen pratar vi
om olika sätt att få en inkomst på slöjdföretag. Dagen leds
av Mia Lindgren från Brighter Business. 

Mia Lindgren, affärsutvecklare med bakgrund inom hemslöjd, leder dig igenom en kursdag som syftar till att stärka förutsättningarna att vara verksam som slöjdföretagare. Målet är att ge verktyg för hållbart företagande, att stödja dig i ditt självledarskap och att skapa kollegiala nätverk.

Kursen passar för dig som driver verksamhet inom hantverk, slöjd och hemslöjd.

Anmälan och mer information hittar du här