Lediga tjänster

Lediga tjänster Foto: Olle Norling

Stiftelsen Upplandsmuseet är länsmuseum för Uppsala län och har ett 60-tal anställda. Vi har en bred kompetens med experter inom arkeologi, pedagogik, forskning, hemslöjd, samlingar, utställning och kulturmiljö. Museet bedriver verksamhet på flera muser och besöksmål och i hela regionen. Vi speglar en levande och engagerande kulturhistoria som görs tillgänglig för alla. Till denna kopplas frågor om nutid och framtid med utgångspunkt från en kritisk och vetenskaplig grund.

Vi har inga tjänster utlysta för tillfället.

Upplandsmuseet med utställningar, reception och museibutik ligger centralt i Uppsala, i den gamla Akademikvarnen mitt i Fyrisån.

Gamla Uppsala museum i Gamla Uppsala vid de tre monumentala Kungshögarna och där presenterar vi platsens sägenomspunna historia. 

Friluftsmuseet Disagården i Gamla Uppsala visar hur bönder levde på den uppländska landsbygden under 1800-talet genom hus, odllingar och djur. Byggnaderna är flyttade hit från olika delar av Uppland och erbjuder tillsammans med dansbanan och sommarcaféet en plats för upptäckarglädje, lärande och avkoppling.