en vinterbild på en vit, äldre stenbyggnad vid en å i stadsmiljö.

Om oss

Upplandsmuseet är länsmuseum för Uppsala län och har ett 60-tal anställda.

I kansliet på Drottninggatan finns kanslireceptionen och museibiblioteket. Här ligger även kontor för museets verksamheter inom forskning, kulturmiljö, arkeologi, samling och administration.

Publik verksamhet bedrivs i museibyggnaden (Akademikvarnen), friluftsmuseet Disagården i Gamla Uppsala, museivåningen professorshemmet i Walmstedtska gården, samt på en mängd platser runt om i länet.

Länhemslöjdskonsulenter är en del av Upplandsmuseet och finns i Kanikenhuset på Västra Ågatan 16 i Uppsala. Samlingarna förvaras i föremålsmagasinet i Morgongåva.