anders-tukler380

Om oss

Upplandsmuseet är ett kulturhistoriskt länsmuseum för Uppsala län och har ett 60-tal anställda.

I kansliet på Drottninggatan finns kanslireceptionen och museibiblioteket. Här finns kontor för museets verksamheter.

Publik verksamhet bedrivs i museibyggnaden (Akademikvarnen) och i museivåningen professorshemmet i Walmstedtska gården i centrala Uppsala.  I Gamla Uppsala bedrivs verksamhet vid friluftsmuseet Disagården och Gamla Uppsala museum. Dessutom finns vi på en mängd platser i hela länet. Länshemslöjdskonsulenter är en del av Upplandsmuseet och finns i Kanikenhuset på Västra Ågatan 16. Samlingarna förvaras i föremålsmagasinet i Morgongåva.