Historik

Historik Bilden visar Akademikvarnen år 1901. Foto: Alfred Dahlgren/Upplandsmuseet

Även ett museum har sin egen historia. Upplandsmuseet grundades 1909. En av stiftarna var Upplands fornminnesförening vars verksamhet är upphovet till museet och dess samlingar. Sedan 1959 finns utställningslokalerna i den gamla Akademikvarnen på Kvarnholmen i Fyrisån.

Några viktiga årtal och händelser i Upplandsmuseets historia

1909 Upplandsmuseet grundas

1922 Museet inryms i Gustavianum

1935 Museikommitté för Uppsala stad bildas

1939 Upplands fornminnesförening anställer den första landsantikvarien och kansli inrättas

1956 Stiftelsen Upplandsmuseet bildas

1959 Upplandsmuseet i Akademikvarnen invigs

1970 Upplandsmuseet övertar Disagården

1993 Uppsala kommun är inte längre huvudman och anslagsgivare och Landstinget i Uppsala län tar huvudansvaret tillsammans med Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund

1993 Upplandsmuseet blir huvudman för länshemslöjdskonsulenterna

1998 Arkeologiska avdelningen inrättas

2001 Nytt föremålsmagasin invigs i Morgongåva

2009 Samlingarna fyller 100 år och Upplandsmuseet i Akademikvarnen 50 år

Läs mer om vår historia i Årsboken Uppland 2009.