Böcker från Upplandsmuseet

Böcker från Upplandsmuseet Bilden visar delar av bokomslaget till boken Tyden den som kan.

Upplandsmuseet ger ut böcker, både i egen regi och i samarbete med andra. Nedan finner du den senaste utgivna boken tillsammans med några av de tidigare utgivna böckerna från Upplandsmuseet. Böckerna finns att köpa i Upplandsmuseets butik.

Tyde den som kan
Boken Tyde den som kan – en upptäcktsfärd bland Upplands runstenar ger en överblick av Upplands över 1 300 runstenar men berättar också om den senaste forskningen om hur runor har använts från äldre järnålder till medeltid.

Bokens 288 sidor innehåller rikligt med fotografier på arkeologiska föremål, runstenar, kartor och illustrationer. Den passar alla som vill fördjupa sig om runstenar och hur runskrift använts i historien.

Boken finns att köpa i museibutiken på Upplandsmuseet mitt i Uppsala och i museet i Gamla Uppsala. Pris 395 kr.

HÅGA – ny bok om Hågahögen och fornlämningsmiljön runt omkring

Boken omfattar fjorton fristående artiklar som sammanfattar och presenterar ny arkeologisk kunskap om Hågadalen. Utgångspunkten har varit att lyfta fram nya analyser och arkeologiska utgrävningar, varav en del aldrig tidigare publicerats.

Centralt i boken är förstås den unika Hågahögen som gett området sitt namn. Gravhögen grävdes ut redan år 1902–1903. Föremålen som hittades, många av dem guldbelagda, är daterade till tiden 1100–900 f. Kr. och utställda i Historiska museets guldrum i Stockholm. Boken presenterar bland annat nya analyser av fynden från Hågahögen - 120 år efter utgrävningen. Till de nya utgrävningarna hör undersökningen av den så kallade ’Hågakyrkan’, cirka 150 meter söder om Hågahögen.

Boken går att ladda ner som pdf.

Sparade ögonblick
Upplandsmuseets omfattande samling av pressfotografier bildar utgångspunkten
för denna bok. Den övervägande delen av bilderna togs på uppdrag av Upsala
Nya Tidning och Arbetarbladet. Alla har de med sina kameror sparat ögonblick ur folkhemmets Uppsala län. Bokens närmare 250 bilder är inte utvalda enbart för att de är viktiga historiska dokument, utan även för att de har hög fotografisk kvalitet.

Uppsala domkyrka
Ett bokverk i nio band om Uppsala som kartlägger domkyrkans historia från första spadtaget under medeltiden fram till idag. I den sista delen för Göran Lindahl ett reflekterande samtal grundat på många diskussioner med övriga författare av bokverket. (2016).

VIK
historia, miljö & människor
Boken presenterar Viks historia från medeltidens gods till dagens folkhögskola. Slottet och dess innehavare spelar naturligtvis en framträdande roll, men det handlar lika mycket om Viks natur- och kulturmiljö. Inte ens det mytomspunna slottspöket är helt bortglömt. Redaktion: Herman Bengtsson, Håkan Liby, Olle Norling (bild) och Anna Ölund. (2015).

Romska Röster
Boken Romska Röster är en del av det nationella projektet Romska Röster. Den belyser både en mörk historia och en stark tro på en bättre framtid. Romer i olika åldrar från olika romska grupper berättar. Porträtt av fotograf Anders Ryman. Faktatexter av Domino Kai och textredigering av Lars Forsberg. (2015).

Agnes Geijer och textilforskningen
En bok om Agnes Geijer och den fond hon instiftade. Boken innehåller tio artiklar som med olika utgångspunkter presenterar dagens moderna textilforskning i Agnes Geijers anda. Redaktör Margareta Nockert. (2015).

Omsorgsfylld landsbygd
Museets antikvarie Cecilia Bygdell har skrivit en avhandling om åldrande och omsorg på den uppländska landsbygden med. Utgångspunkten är intervjuer med äldre och omsorgsgivare i Heby kommun. Utgiven av Upplands Fornminnesförenings Förlag. (2014).

Soldattorp i Uppland
I denna bok beskrivs soldattorpen som byggnader och boplats samt livet på torpen på grundval av många tusen syneprotokoll och soldatkontrakt som finns på Krigsarkivet. Kristina Berglund ger goda exempel på hur torphistoria kan levandegöras och användas, samtidigt som det kulturhistoriska värdet bevaras. Boken vänder sig till torpägare, ättlingar till indelta soldater, släktforskare, hembygdsföreningar, myndigheter mm. (2012).

Genuskonstruktioner och museer
Publikationen är skriven av Wera Grahn. I rapporten ger hon konkreta förslag på hur en medveten genusintegrering skulle kunna gå till på kulturhistoriska och historiska museer. Den behandlar olika delar av museers verksamhet, som samlingar, utställningar, pedagogik och kulturmiljö. Genuskonstruktioner och museer – Handbok för genusintegrering av Wera Grahn kan laddas ner som en pdf. Du hittar länk till höger. (2007).