Rapporter 2019

Rapporter 2019 Arkeologerna Karin Stenström och Hanna Strelau vid undersökningen av kvarteret Traktören i Enköping. Foto Adam Hultberg, Upplandsmuseet.

2019:01. Arkeologi invid Olympen i Uppsala.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Anna Ölund. 23 sidor.

2019:02. Boplatser och stensättningar i Ekeby och Fullerö.
Arkeologisk utredning, etapp 2. Hans Göthberg. 45 sidor.

2019:03. Vid Ärnavägen i Gamla Uppsala.
Arkeologisk förundersökning. Hans Göthberg. 33 sidor.

2019:04. Arkeologi vid Skandalhuset i kvarteret Rosenberg.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding & Anna Ölund. 31 sidor.

2019:05. Arkeologi vid Katedralskolan i Uppsala.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Hans Göthberg. 23 sidor.

2019:06. En boplats i östra Fyrislund - Norrby och Övergnista.
Arkeologisk förundersökning. Hans Göthberg. 37 sidor.

2019:07. Arkeologi under Groaplan i Gamla Uppsala.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Hans Göthberg. 23 sidor.

2019:08. Arkeolog vid Stenhuset i Skokloster.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Hans Göthberg. 23 sidor.

2019:09. Arkeologi på Klostergatan och Östra Ågatan i Uppsala.
Arkeologisk schaktningsövervakning. Emelie Sunding & Robin Lucas. 63 sidor.

2019:10. Lena kyrka - gravfält, kyrkogårdsmur och ett runstensfynd.
Arkeologisk kontroll och schaktningsövervakning. Hans Göthberg. 37 sidor.

2019:11. Från Kaby till Polacksbacken.
Arkeologisk utredning. Per Frölund. 23 sidor.