Tre skolbarn i en utställning.

Skola och lärande

Förskola, grundskola, gymnasium, särskola, vuxenutbildning, SFI, folkhögskola, universitet. Vi är vana att möta många olika grupper i vår pedagogiska verksamhet!

Vi erbjuder aktiv, intressant och spännande pedagogik med länets kulturhistoria som kunskapsbas. Vi arbetar med aktuella samtidsfrågor och vill hålla en röd tråd genom dåtid, samtid och framtid.

Alla besök med grupper ska bokas in, oavsett om du kommer på egen hand med din klass eller vill boka en museipedagog.

Från 2017 kan förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning boka visningar och skolprogram utan kostnad. Högskola och universitet betalar 700 kr.