vart-uppsala-hog2-bb

Skola och lärande

Förskola, grundskola, gymnasium, särskola, vuxenutbildning, SFI, folkhögskola, universitet. Vi är vana att möta många olika grupper i vår pedagogiska verksamhet!

Vi erbjuder aktiv, intressant och spännande pedagogik med länets kulturhistoria som kunskapsbas. Vi arbetar med aktuella samtidsfrågor och vill hålla en röd tråd genom dåtid, samtid och framtid.

Alla besök med grupper ska bokas in, oavsett om du kommer på egen hand med din klass eller vill boka en museipedagog.

Grupper från förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning kan boka visningar och skolprogram i vårt ordinarie utbud utan kostnad. Högskola och universitet betalar 700 kr. Kontakta oss för prisuppgifter gällande specialförfrågningar eller Skapande skola-projekt.